Vytlačiť

Organizačná štruktúra

 

Prezident CRC Slovakia:  Mgr. Stanislav Kľučka

Prezídium CRC Slovakia: 

1. Sekcia výkonu záchranárskych činností 

    Riaditeľ sekcie – Hárs Tomáš člen Prezídia CRC 

    Asistent riaditeľa – Kľučka Stanislav ml. 

2. Sekcia výcviku záchranárskych psov

    Riaditeľ sekcie – Matyšiak  Zbigniew člen Prezídia CRC

    Asistent riaditeľa – Hársová Monika

3. Sekcia vzdelávania, prípravy a materiálno technického zabezpečenia záchranárov psovodov

    Riaditeľ sekcie – Matula Milan člen Prezídia CRC

    Asistent riaditeľa – Matulová Alena

4. Sekcia preventívno-výchovných činností a prípravy projektov

    Riaditeľ sekcie – Kľučková Alena člen Prezídia CRC

    Asistenti riaditeľa – Dubecká Silvia


Kontrolná komisia asociácie CRC Slovakia:

Predseda:     Hársová Monika 

Členovia:      Matulová Alena Húšťa Patrik